Dr. Nima Sanandaji är författare och innehar doktorsexamen i teknologi, han är känd för ett stort antal omfattande policy rapporter och böcker om entreprenörskap och offentlig förvaltning.

I fokus

I sin senaste book skriver Nima om betydelsen av de kreativa näringarna för Stockholms ekonomi. Idag arbetar mer än 200 000 människor i Stockholmsområdet inom branscher som räknas till kreativitetssektorn. Stockholm har en unik bred profil med viktiga kompetenskluster inom områden som spelutveckling och musikproduktion. I boken kan man läsa om hur de internationellt inriktade kreativa företagen blivit en del av stadens ekonomi samt hur de fungerar som katalysatorer för företag inom traditionella branscher som vill internationaliseras.

I media

Publikationer