English

Books

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Single Income Tax

 

 

Libera The Swedish model

 

 

References

Sanandaji, Nima (2011). The Swedish Model Reassessed: Affluence Despite the Welfare State. Libera

Sanandaji, Nima. In Sinclair, Matthew (eds). (2012). The Single Income Tax Final report of the 2020 Tax Commission.  Taxpayers Alliance.

Sanandaji, Nima (2014). “Fostering a European ‘leave us alone’ coalition”. In Nordquist, Grover (2014). A U-Turn on the Road to Serfdom: Prospects for Reducing the Size of the State. The Institute of Economic Affairs: London.

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2014). Renaissance for Reforms. Institute of Economic Affairs and Timbro.

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2014). SuperEntrepreneurs: …and how your country can get them. Center for Policy Studies.

Sanandaji, Nima (2015). The Spending Plan. Taxpayers Alliance, contributed two chapters.

Sanandaji, Nima (2015). Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets and the Failure of Third-Way Socialism. Paperback.

Sanandaji, Nima (2016). The Nordic Gender Equality Paradox. Timbro.

Sanandaji, Nima (2016). Debunking Utopia: Exposing the Myth of Nordic Socialism. Paperback.

Sanandaji, Nima (2016). “The Welfare State and the Erosion of Responsibility”. In Palmer, Tom G. (2016). Self-Control or State Control? You Decide? Jameson Books Inc: Ottawa.

Sanandaji, Nima (2016). El poco excepcional modelo escandinavo: Cultura, mercado, y el fracaso de la tercera vía. Unión Editorial: Madrid.

Swedish

Böcker

Mellanforskap

 

 

Jämställdhet inom räckhåll

 

 

 

 

Sverige vs Kanada

 

 

Kapitalism utan kapitalister

 

 

Fri Zon

 

 

Åtta visioner om trygghet

 

 

Libera The Swedish model

 

 

Från Fattigdom till Framgång

 

 

 

 

The Single Income Tax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Sanandaji, Nima (2009). Mellanförskap – mellan utanförskap och integration, mellan hinder och möjligheter. Captus

Sanandaji, Nima (2009). Jämställdhet inom räckhåll – om kvinnors karriärmöjligheter, företagande och framsteg. Captus

Sanandaji, Nima (2010). Entreprenörer som går mot strömmen – Vad är företagares erfarenheter av att utveckla idéer under och efter ekonomiska kriser? Fores

Bergström, Fredrik, & Gidehag, Robert & Fölster, Stefan & Sanandaji, Nima (2011). Sverige vs Kanada. Samhällsförlaget: Stockholm.

Sanandaji, Nima & Ydstad, Anders (2011). Kapitalism utan kapitalister. Captus

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2011). Fri Zon – därför blev datorer, datorspel och internet världens innovationsmotor. Kalla Kulur Förlag: Stockholm

Sanandaji, Nima (2011). I Ruthström, Boa & Svärdman, Håkan (2011). Åtta visioner om trygghet – socialförsäkring i förändring (Arena). Premiss Förlag: Stockholm

Sanandaji, Nima (2011). The Swedish Model Reassessed: Affluence Despite the Welfare State. Libera

Sanandaji, Nima (2012). Från fattigdom till framgång – om iranska invandrare som lyckas och om svensk integrationspolitik som inte gör det. Timbro

Sanandaji, Nima (2012). I väntan på välfärden. Timbro

Sanandaji, Nima. In Sinclair, Matthew (eds). (2012). The Single Income Tax Final report of the 2020 Tax Commission.  Taxpayers Alliance.

Sanandaji, Nima (2013). Framtidsutmaningar – det nya Sverige (Framtidskommissionen). Bidrog tillsammans med Mernosh Saatchi, med ett kapitel till antologin för Framtidskommissionen.

Sanandaji, Nima (2013).  Att spräcka glastaken. Volante: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2013). Välfärdsförlusten. LIF.

Sanandaji, Nima (2013). Krympande eller växande städer? Framgångsrecepten för urban och regional utveckling runtom i landet. Reforminstitutet.

Sanandaji, Nima & Ydstedt, Anders (2014). I Krassén, Patrick (2014). Den nödvändiga vinsten. Timbro.

Sanandaji, Nima (2014). Bryt barnfattigdomen! Nio röster om barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor. Rädda Barnen, antologi.

Sanandaji, Nima (2014). Aktivt åldrande – vägen till fler friska år. Volante: Stockholm

Nilsson, Ingvar & Wadeskog, Anders, & Hök, Lena & Sanandaji, Nima (2014). Utanförskapets Pris. Studentlitteratur.

Sanandaji, Nima (2014). “Fostering a European ‘leave us alone’ coalition”. In Nordquist, Grover (2014). A U-Turn on the Road to Serfdom: Prospects for Reducing the Size of the State. The Institute of Economic Affairs: London.

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2014). Renaissance for Reforms. Institute of Economic Affairs and Timbro.

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2014). SuperEntrepreneurs: …and how your country can get them. Center for Policy Studies.

Rankka, Maria & Sanandaji, Nima (2015). Framgångsföretagandets nya geografi: så kan Stockholm bli Nordens Samarkand. Ekerlids: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2015). The Spending Plan. Taxpayers Alliance, contributed two chapters.

Sanandaji, Nima (2015). Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets and the Failure of Third-Way Socialism. Paperback.

Sanandaji, Nima (2015). Miljonprogram för kunskap. Sanandaji AB.

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2016). Framtidens jobb. Volante: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2016). The Nordic Gender Equality Paradox. Timbro.

Sanandaji, Nima (2016). Debunking Utopia: Exposing the Myth of Nordic Socialism. Paperback.

Sanandaji, Nima (2016). “The Welfare State and the Erosion of Responsibility”. In Palmer, Tom G. (2016). Self-Control or State Control? You Decide? Jameson Books Inc: Ottawa.

Sanandaji, Nima (2016). El poco excepcional modelo escandinavo: Cultura, mercado, y el fracaso de la tercera vía. Unión Editorial: Madrid.

Sanandaji, Nima (2017). “Fyra steg till bättre integration”. I Moderaterna i Stockholms stad. Hur kan Stockholm bli bäst på integration?. Skandinavian Book: Århus.