English

Reports

A scientific and ethical discussion regarding genetic modification of plants

 

 

Immigrant Entrepreneurs for Europe

 

 

Eastern and Central Europe Second Wave of Reform and Success

 

 

The Surprising Ingredients of Swedish Success

 

 

 

 

 

 

 

References

Brandberg, Tomas & Sanandaji, Nima (2008). A scientific and ethical discussion regarding genetic modification of plants. Eudoxa.

Pihl, Christofer & Sanandaji, Nima (2009). Five years with no inheritance and gift taxes. Svenskt näringsliv, December 2009. Retrieved 2017-02-19: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/five-years-with-no-inheritance-and-gift-taxes_532900.html/BINARY/Five%20years%20with%20no%20inheritance%20and%20gift%20taxes

Sanandaji, Nima (2009). Immigrant Entrepreneurs for Europe. European Enterprise Institute. Retrieved 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/EEIbriefno12009.pdf

Sanandaji, Nima (2009). Eastern and Central Europe – Second Wave of Reform and Success. European Enterprise Institute. EEI Policy Papers. Retrieved 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/EasternandCentralEurope.pdf

Sanandaji, Nima (2012). The surprising ingredients of Swedish success – free markets and social cohesion. Institute of Economic Affairs, IEA Discussion Paper No. 41. Retrieved 2017-05-01: http://iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Sweden%20Paper.pdf

Sanandaji, Nima (2012). EU Direct Taxes. New Direction: The Foundation for European Reform. Retrieved 2017-05-01: https://www.slideshare.net/INSTITUTEsk/eu-direct-taxes-2012?smtNoRedir=1

Lepomäki, Elina & Sanandaji, Nima (2013). The Equality Dilemma. Libera Papers. Retrieved  2017-05-01: http://www.libera.fi/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-19-The-Equality-Dilemma.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Immaterial Value Creation In Europe. Netopia – Forum for the Digital Society, October 2016. Retrieved 2017-03-04: http://www.netopia.eu/wp-content/uploads/2016/10/Netopia-Report-Nima-Sanadaji-Immaterial-value-creation-in-Europe-1.pdf

Sanandaji, Nima (2016). ”The paradox of over-education in a world fuelled by knowledge”. In Croft, James & Heller Sahlgren, Gabriel (2016). Steps forward, steps backward: What to make of the government’s plans for higher education market reform. Centre for the Study of Market Reform of Education, London, Research report 8, pp 83-95. Retrieved 2017-03-18: http://www.cmre.org.uk/sites/default/files/Steps%20Forward%20Steps%20Backward%20-%20FINAL.pdf

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2017). The Geography of Europe’s Brain Business Jobs. ECEPR. Retrieved 2017-11-24: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2017/11/Brain_business_jobs_final.pdf

Swedish

Rapporter

 

Munkhammar, Johnny & Sanandaji, Nima (2006). Allt utom det som fungerar: Regeringens åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/allt-utom-det-som-fungerar.pdf

Andersson, Patrik M & Sanandaji, Nima & Segerfeldt (2006). Välkommen till Sverige! – Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/integration/valkommen-till-sverige-om-politisk-snedvridning-kurslitteraturen-sfi-svenska-invandrare/

Munkhammar, Johnny & Sanandaji, Nima (2008). Finanskrisen – ett gigantiskt politikmisslyckande. Munkhammar Advisory. Hämtad 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/advisory/Publications/2302145a-df00-47df-9c84-4f526f5c59c9.pdf

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2008). Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA, och Schweiz. Villaägarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.villaagarna.se/Global/Dokument/Utredningar/2008/Internationella_flyttskatter.pdf

Sanandaji, Nima (2008). Kreativitet och konkurrenskraft – en kritisk granskning av rådande teorier om urban utveckling. Stockholms Handelskammare, rapport 2008:02. Hämtad 2017-05-01: http://kulturekonomi.se/uploads/rapport_2008_2_urban_utveckling_web.pdf

Sanandaji, Nima (2009). Att möta framtiden på rätt sätt? Sveriges ambitioner för infrastruktur. Stockholms Handelskammare, rapport 2009:1. Hämtad 2017-05-01: https://www.chamber.se/cldocpart/1388.pdf

Sanandaji, Nima (2009). Sänkta skatter bästa stimulansen. Munkhammar Advisory. Hämtad 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/SanktaSkatter.pdf

Sanandaji, Nima (2009). Kommuner och underskott. Svenskt näringsliv, augusti 2009. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kommuner-och-underskott_530086.html/BINARY/Kommuner%20och%20underskott

Pihl, Christofer & Sanandaji, Nima (2009). Fem år utan arvs- och gåvoskatterna. Svenskt näringsliv, december 2009. Hämtad 2017-02-15:  https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/fem-ar-utan-arvs-och-gavoskatterna_530442.html/BINARY/Fem%20%C3%A5r%20utan%20arvs-%20och%20g%C3%A5voskatterna

Sanandaji, Nima (2009). Integration och företagande. Företagarna.

Sanandaji, Nima (2010). Privata initiativ inom vården: Drivkrafter, inte motkrafter. Svenskt näringsliv, augusti 2010. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/privata-initiativ-inom-varden_531154.html/BINARY/Privata%20initiativ%20inom%20v%C3%A5rden

Sanandaji, Nima (2010). Dolda skatter i fokus. Företagarna. Hämtad 2017-02-15: http://www.foretagarna.se/contentassets/9b46baa1f6c442b68bbfea80e10ca4cc/dolda-skatter-red.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Utpensionerade ungdomar: Glömda i debatten om socialförsäkringen? Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/utpensionerade-ungdomar.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Företagarlinje eller arbetsmarknadsåtgärder? Företagarna.

Sanandaji, Nima (2010). Dold kostnad – myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/dold-kostnad.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Utförsbacken – Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/utforsbacken.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Lär av Storbritannien – Så slipper Sverige bli som Storbritannien. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/lar-av-storbritannien.pdf

Nordmark Nilsson, Anna-Stina & Sanandaji, Nima (2010). Sju argument för sänkta arbetsgivaravgifter. Företagarna.  Hämtad 2017-05-01: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2010/sju-argument-for-sankta-arbetsgivaravgifter/

Sanandaji, Nima (2011). Stockholm vs New York: Glastaket spricker! Svenskt näringsliv. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/glastaket-spricker_532118.html/BINARY/Glastaket%20spricker

Sanandaji, Nima (2011). Får fattiga lön för mödan? Vägen ut ur socialbidragsberoende enligt Cameron. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/valfard/far-fattiga-lon-modan-vagen-ut-ur-socialbidragsberoende-enligt-cameron/

Sanandaji, Nima (2011). Arbetslinjen på undantag – Dold arbetslöshet och förtidspension bland unga. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/arbetsmarknad/arbetslinjen-pa-undantag-dold-arbetsloshet-och-fortidspension-bland-unga/

Sanandaji, Nima (2011). Marginalskatter och företagande. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2011). Tio arbetsveckor mer till 70 procent av lönen – om företagares arbetstid och inkomster. Företagarna. Hämtad 2017-05-01: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2011/tio-arbetsveckor-mer-till-70-procent-av-lonen/

Sanandaji, Nima (2011). Det är dynamiken, dumbom! – Sverige på Lafferkurvans topp. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2011). Marginalskatter och företagande – Därför påverkas entreprenörer mer av höga skatter. Skattebetalarna.

Sanandaji, Nima (2012). Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/wp-content/uploads/2012/08/16163_SmaForetag_Reform_210x210_Low.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Socialförsäkring i förändring: Försäkring – ett lyft för kvinnors företagande. Svenskt näringsliv, mars 2012. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/forsakring-ett-lyft-for-kvinnors-foretagande_532460.html/BINARY/F%C3%B6rs%C3%A4kring%20-%20ett%20lyft%20f%C3%B6r%20kvinnors%20f%C3%B6retagande

Sanandaji, Nima (2012). Kampen om talangerna: En politik för ökad invandring av högkvalificerad arbetskraft. Svenskt näringsliv, april 2012. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kampen-om-talangerna-en-politik-for-okad-invandring_532572.html/BINARY/Kampen%20om%20talangerna%20-%20En%20politik%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20invandring

Sanandaji, Nima (2012). Försäkring – ett lyft för kvinnors företagande. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/forsakring-ett-lyft-for-kvinnors-foretagande_532460.html/BINARY/F%C3%B6rs%C3%A4kring%20-%20ett%20lyft%20f%C3%B6r%20kvinnors%20f%C3%B6retagande!

Sanandaji, Nima (2012). Vägen till konkurrenskraftiga städer – om transportinfrastrukturens roll. TransportGruppen, Transportföretagen. Hämtad 2017-05-01: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20konkurrenskraftiga%20st%C3%A4der.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Tjänsteinnovationer – för ökad konkurrenskraft. Almega. Hämtad 2017-05-11: https://www.almega.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ceba918c-2279-4c3f-8573-3d6206cc86b1&FileName=Tj%C3%A4nsteinnovatiner_f%C3%B6r_%C3%B6kad_ko_A.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Kapitalvinstskatt, innovation och entreprenörskap. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-11: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/innovationsskatten-2012-02-16_532393.html/BINARY/Innovationsskatten%202012-02-16

Sanandaji, Nima (2012). Den innovativa vården. Vinnova, rapport VR 2012:10. Hämtad 2017-05-01: https://www.vinnova.se/contentassets/c66a60543edc43b883acdf3a451b3895/vr_12_10.pdf

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2012). En arbetslinje för höginkomsttagare – Därför jobbar Sveriges höginkomsttagare ovanligt lite. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2012). Vägen till regional konkurrenskraft: Exemplet Östergötland. TransportGruppen. Hämtad 2017-02-15: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20konkurrenskraftiga%20st%C3%A4der.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Äntligen ett lyft för kvinnors företagande i Sverige. Svenskt näringsliv, januari 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kvinnors-foretagande-och-valfarden_533320.html/BINARY/Kvinnors%20f%C3%B6retagande%20och%20v%C3%A4lf%C3%A4rden

Sanandaji, Nima (2013). Sverige – ett lockande land för talanger? Svenskt näringsliv, februari 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/sverige-ett-lockande-landpdf_533288.html/BINARY/Sverige%20ett%20lockande%20land.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Vårdens entreprenörer. Svenskt näringsliv, mars 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/vardens-entreprenorerpdf_533397.html/BINARY/V%C3%A5rdens%20entrepren%C3%B6rer.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad. Hyresgästföreningen. Hämtad 2017-05-01: http://hurvibor.se/wp-content/uploads/Hyresrattens_betydelse_for_en-dynamisk_arbetsmarknad.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Visstidsanställningarnas betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/visstidsanstallningarnas-betydelse-for-etablering-pa-arbetsmarkna_573710.html/BINARY/Visstidsanst%C3%A4llningarnas%20betydelse%20f%C3%B6r%20etablering%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden

Sanandaji, Nima (2013). Sverige – ett lockande land för talanger? En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/sverige-ett-lockande-landpdf_533288.html/BINARY/Sverige%20ett%20lockande%20land.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Vägen till regional konkurrenskraft Exemplet Östergötland: En rapport från TransportGruppen 2013. Transportföretagen. Hämtad 2017-05-01: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20regional%20konkurrenskraft.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Kvartalstänkande i välfärden – Om bristande prioritering av äldreomsorgen. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/kvartalstankande_i_valfarden-final.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad. Hyresgästföreningen. Hämtad 2017-05-01: http://hurvibor.se/wp-content/uploads/Hyresrattens_betydelse_for_en-dynamisk_arbetsmarknad.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Vägar till välfärdsinnovation: Hur ersättningsmodeller och impact bonds kan stimulera nytänkande och innovation i offentlig verksamhet. Vinnova, rapport VR 2014:01. Hämtad 2017-05-01: http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr_14_01.pdf

Sanandaji, Nima (2014). IT-klustret i Uppsala en möjlighet för nya tillväxtföretag. Stockholms Handelskammare, analys 2014:03. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2015/02/ITklustret_Uppsala_juni2014.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren. Reforminstitutet. Hämtad 2017-05-01: http://www.reforminstitutet.se/wp/wp-content/uploads/2014/08/Reforminstitutet-Ungas-inkomst%C3%B6kning-2014-08-20.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Kommuner som går mot strömmen. Småföretagarnas Riksförbund. Rapport 2014:1. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/kommuner-som-gar-mot-strommen-rapport-20141/

Sanandaji, Nima (2014). Glesbygdsrapport – Fyra steg mot ett mer företagsamt EU. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15:  http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/glesbygdsrapport-fyra-steg-mot-ett-mer-foretagsamt-eu/

Sanandaji, Nima (2014). Nyckeln till trygghet: en god start på arbetsmarknaden. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/arbetsmarknad/nyckeln-till-trygghet-en-god-start-pa-arbetsmarknaden/

Sanandaji, Nima (2014). Lokala reformer – före ett bättre kommunalt företagsklimat. Rapport 2014:03. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/lokala-reformer-fore-ett-battre-kommunalt-foretagsklimat/

Sanandaji, Nima (2014). Småföretagare – Sveriges hårdast arbetande grupp. Rapport 2014:4. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: https://issuu.com/smaforetagarna/docs/26007_smaforetag_rapport_low

Sanandaji, Nima (2014). Kvinnors karriärer och arbetstid. Sanandaji Consultancy. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2014/11/91538_kvinnors-karri%C3%A4rer_webb.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Jämställdhet ur ett europeiskt perspektiv – jämförelse över andelen kvinnliga vd:ar. Sanandaji Consultancy. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2014/01/Kvinnliga_Chefer_Web2.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Rena miljöer lyfter välfärden: En kunskapsgenomgång över betydelsen av rena miljöer i skola, vård och omsorg. Serviceentreprenörerna, Almega. Hämtad 2017-05-01: https://www.serviceforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=eae165bb-75f4-4318-b1e5-b75149452669&FileName=Nimas_rapport_2014_A.pdf

Feldman, Inna & Sanandaji, Nima & Hök, Lena (2015). Dyr samhällsnota för osunda levnadsvanor: En rapport om social hållbarhet med fokus på hälsa, riskfaktorer samt kostnader för arbetsgivare och samhälle. Skandia. Hämtad 2017-05-01: https://www.skandia.se/globalassets/skandia_rapport_dyr_samhallsnota.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Underskattade skatter – En undersökning av vad svenska folket tror om skatternas omfattning. Svenskt näringsliv, augusti 2015. Hämtad 2017-02-15: <https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/underskattade-skatterpdf_624362.html/BINARY/Underskattade%20skatter.pdf>

Sanandaji, Nima (2015). Visstidsanställningsarnas betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Svenskt näringsliv, oktober 2015. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/visstidsanstallningarnas-betydelse-for-etablering-pa-arbetsmarkna_573710.html/BINARY/Visstidsanst%C3%A4llningarnas%20betydelse%20f%C3%B6r%20etablering%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden

Sanandaji, Nima (2015). Att skapa egna möjligheter: Hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen. Fores, ScandBook: Falun. Hämtad 2017-02-15:  http://fores.se/wp-content/uploads/2015/04/Webb-Att-skapa-egna-m%C3%B6jligheter.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Industriell utveckling – nyckeln till Sveriges framtida välstånd. Siemens: Rapport om samhällsnyttan med produktivitetsutveckling i svensk industri. Hämtad 2017-05-01: http://w3.siemens.se/home/se/sv/industry/produkter-och-losningar/smart-industri/Documents/Industriell_utveckling_Nyckeln_till_Sveriges_framtida_valstand.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa: En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser. Skandia. Hämtad 2017-05-01: https://www.utanforskapetspris.se/Global/Rapporter/Rapport_psykisk_spread_ohalsa_ver150625.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Renässans för industriell utveckling och behovet av bättre kompetensförsörjning. Industryarbetsgivarna. Hämtad 2017-05-01: http://www.industriarbetsgivarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=12316f44-0a49-4078-bf29-471d35b169b7&FileName=renassans-for-industriell-utvecklig-2.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Full fart framåt! – Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utveckling. Föreningen Svenskt Flyg. Hämtad 2017-02-15:  http://www.svensktflyg.se/wp-content/uploads/2015/04/full_fart_framat_flygets_betydelse_for_jobb_innovationer_och_lokal_utvecklingskraft.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Samhällsvärdet av immateriell egendom. Reforminstitutet. Hämtad 2017-05-01: http://www.reforminstitutet.se/wp/wp-content/uploads/2015/09/Samhallsvardet_Av_Immateriell_Egendom_Final.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Stockholm – Det nya Silicon Valley. Stockholms Handelskammare, rapport 2015:03. Hämtad 2017-05-01: https://www.chamber.se/…/stockholm-det-nya-silicon-valley-3.htm

Sanandaji, Nima (2016). Materialrevolutionen. Jernkontoret: Den svenska stålindustrins branschorganisation. Retrieved 2017-02-15: http://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/forskning/materialrevolutionen_nima-sanandaji.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Jakten på företagsamhet: Så kan Sverige hamna i topp. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15:  http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/jakten-pa-foretagsamhet/

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Lärlingsplan för framtiden. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/rapport-larlingsplan-framtiden/

Sanandaji, Nima & Sahlgren Heller, Gabriel (2016). Reform av personaloptionsbeskattning – vägen till 12 000 fler entreprenörer. ECEPR, juni 2016. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-ECEPR.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Vägen till nyindustrialisering: De svenska teknikföretagens transportbehov i globaliseringens tidevarv. Transportföretagen & Teknikföretagen, juni 2016. Hämtad 2017-03-04: https://www.teknikforetagen.se/globalassets/i-debatten/publikationer/transporter/vagen-till-nyindustrialisering.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Vägen till industriell återhämtning. Rapport nr 3 i serien Renässans för industriell utveckling, Industriarbetsgivarna. Hämtad 2017-03-04: http://www.industriarbetsgivarna.se/storage/ma/696b6668209a4f75b55e69336c202170/c39f01151f7242018e4858391bb1a425/pdf/2BD8836C08304F45F287B554193930A3D9CE4BFA/V%C3%A4gen%20till%20industriell%20%C3%A5terh%C3%A4mtning_FINAL.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Förluster i välfärden – en studie av svenska sjukhus. ECEPR. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/f%C3%B6rluster-i-v%C3%A4lf%C3%A4rden/ECEPR-Forlusterivalfarden.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Ett lärlingssystem i världsklass – Så kan Sverige skapa ett lärlingssystem anpassat till mindre och växande företags villkor. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/ett-larlingssystem-varldsklass/

Sanandaji, Nima (2016). Stärk stockholmarnas valfrihet: En analys av kvaliteten i Stockholms äldreomsorg. Stockholms Handelskammares analys 2016-03. Hämtad 2017-06-12: https://www.chamber.se/cldocpart/4247.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Lärlingsplan för framtiden – Så anpassar vi lärlingssystemet till de mindre och växande företagens villkor. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/rapport-larlingsplan-framtiden/

Sanandaji, Nima & Sahlgren Heller, Gabriel (2016). Friskolorna och PISA. ECEPR, oktober 2016. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2016/10/2061046-Rapport-Pisa-webb.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Tio frågor om kvotering. Timbro, 2016-12-08. Hämtad 2017-03-04: http://timbro.se/arbetsmarknad/rapporter/10-fragor-om-kvotering

Sanandaji, Nima (2017). Mer välfärd för varje skattekrona – Dags att rikta fokus mot förlust i offentlig sektor. Skattebetalarna. Hämtad 2017-06-06: https://www.skattebetalarna.se/sites/default/files/forluster_i_valfarden_maj_2017_v72_0.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Ofrivilligt passiva på arbetsmarknaden. ECEPR, februari 2017. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2017/02/ECEPR_REPORT_FEB17.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Etta eller nolla? – Fördelarna med IT väntar på att realiseras. IT&Telekomföretagen. Hämtad 2017-05-13: https://www.itotelekomforetagen.se/storage/ma/8f9c41a967e04a2898df387ac67387ff/3b13466632254ba88583a0ecd0359beb/pdf/9B0DFFEBC6B0016C8BD75B6BDBF71628E268838E/Rapport_etta_eller%20nolla_itot_WEBBVERSION.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Fortsatta förluster i välfärden – en uppföljande studie av svenska sjukhus. ECEPR. Hämtad 2017-06-30: http://www.ecepr.org/f%C3%B6rluster-i-v%C3%A4lf%C3%A4rden/ECEPR-fortsattaforlusterivalfarden.pdf

Hök, Lena & Sanandaji, Nima (2017). Samhällsförlusten av skolmisslyckanden och värdet av att rädda fler i varje årskull. Skandia – Idéer för livet. Hämtad 2017-06-19: https://www.skandia.se/globalassets/pdf/om-skandia/hallbarhet/ideer-for-livet/samhallsforlusten-av-skolmisslyckande.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Vuxenutbildning nyckeln till integration. Utbildningsföretagen. Hämtad 2017-08-08: http://utbildningsforetagen.se/wp-content/uploads/2017/04/Vuxenutbildning_nyckeln_till_integration_3.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Samhällsförlusten av sjukskrivningar – och värdet av att fler går från sjukskrivning tillbaka till jobb. Skandia – Idéer för livet. Hämtad 2017-10-26: https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/skandia_ifl_samhallsforlusten-av-sjukskrivningar_locked_pages.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Utveckla svensk utbildningsexport. Stockholms Handelskammare. Hämtad 2017-11-23: https://www.chamber.se/rapporter/utveckla-svensk-utbildningsexport.htm 

Sanandaji, Nima (2017). Private Equity investeringar – nyckeln till industriell renässans. Hämtad 2017-11-29: https://www.svca.se/wp-content/uploads/2017/10/Private-Equity-investeringar-nyckeln-till-industriell-ren%C3%A4ssans.pdf