References

Sanandaji, Nima (2016). El poco excepcional modelo escandinavo: Cultura, mercado, y el fracaso de la tercera vía. Unión Editorial: Madrid.

Sanandaji, Nima (2016). “The Welfare State and the Erosion of Responsibility”. In Palmer, Tom G. (2016). Self-Control or State Control? You Decide? Jameson Books Inc: Ottawa.

Sanandaji, Nima (2016). Debunking Utopia: Exposing the Myth of Nordic Socialism. Paperback.

Sanandaji, Nima (2016). The Nordic Gender Equality Paradox. Timbro.

Sanandaji, Nima (2015). Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets and the Failure of Third-Way Socialism. Paperback.

Sanandaji, Nima (2015). The Spending Plan. Taxpayers Alliance, contributed two chapters.

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2014). SuperEntrepreneurs: …and how your country can get them. Center for Policy Studies.

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2014). Renaissance for Reforms. Institute of Economic Affairs and Timbro.

Sanandaji, Nima (2014). “Fostering a European ‘leave us alone’ coalition”. In Nordquist, Grover (2014). A U-Turn on the Road to Serfdom: Prospects for Reducing the Size of the State. The Institute of Economic Affairs: London.

Sanandaji, Nima. In Sinclair, Matthew (eds). (2012). The Single Income Tax Final report of the 2020 Tax Commission. Taxpayers Alliance.

Sanandaji, Nima (2011). The Swedish Model Reassessed: Affluence Despite the Welfare State. Libera

 

References

Sanandaji, Nima (2017). Vägen till social hållbarhet. Studentlitteratur.

Sanandaji, Nima (2017). “Fyra steg till bättre integration”. I Moderaterna i Stockholms stad. Hur kan Stockholm bli bäst på integration?. Skandinavian Book: Århus.

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2016). Framtidens jobb. Volante: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2015). Miljonprogram för kunskap. Sanandaji AB.

Rankka, Maria & Sanandaji, Nima (2015). Framgångsföretagandets nya geografi: så kan Stockholm bli Nordens Samarkand. Ekerlids: Stockholm.

Nilsson, Ingvar & Wadeskog, Anders, & Hök, Lena & Sanandaji, Nima (2014). Utanförskapets Pris. Studentlitteratur.

Sanandaji, Nima (2014). Aktivt åldrande – vägen till fler friska år. Volante: Stockholm

Sanandaji, Nima (2014). Bryt barnfattigdomen! Nio röster om barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor. Rädda Barnen, antologi.

Sanandaji, Nima & Ydstedt, Anders (2014). I Krassén, Patrick (2014). Den nödvändiga vinsten. Timbro.

Sanandaji, Nima (2013). Krympande eller växande städer? Framgångsrecepten för urban och regional utveckling runtom i landet. Reforminstitutet.

Sanandaji, Nima (2013). Välfärdsförlusten. LIF.

Sanandaji, Nima (2013). Att spräcka glastaken. Volante: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2013). Framtidsutmaningar – det nya Sverige (Framtidskommissionen). Bidrog tillsammans med Mernosh Saatchi, med ett kapitel till antologin för Framtidskommissionen.

Sanandaji, Nima (2012). I väntan på välfärden. Timbro

Sanandaji, Nima (2012). Från fattigdom till framgång – om iranska invandrare som lyckas och om svensk integrationspolitik som inte gör det. Timbro

Sanandaji, Nima (2011). I Ruthström, Boa & Svärdman, Håkan (2011). Åtta visioner om trygghet – socialförsäkring i förändring (Arena). Premiss Förlag: Stockholm

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2011). Fri Zon – därför blev datorer, datorspel och internet världens innovationsmotor. Kalla Kulur Förlag: Stockholm

Sanandaji, Nima & Ydstad, Anders (2011). Kapitalism utan kapitalister. Captus

Bergström, Fredrik, & Gidehag, Robert & Fölster, Stefan & Sanandaji, Nima (2011). Sverige vs Kanada. Samhällsförlaget: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2010). Entreprenörer som går mot strömmen – Vad är företagares erfarenheter av att utveckla idéer under och efter ekonomiska kriser? Fores

Sanandaji, Nima (2009). Jämställdhet inom räckhåll – om kvinnors karriärmöjligheter, företagande och framsteg. Captus

Sanandaji, Nima (2009). Mellanförskap – mellan utanförskap och integration, mellan hinder och möjligheter. Captus