References

Sanandaji, Nima (2018). The Nordic Glass Ceiling. Policy Analysis nr 835, Cato Institute. Retrieved 2018-03-09: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs

Sanandaji, Nima (2018). Mer välfärd för varje skattekrona – En fördjupad granskning av äldreboenden, gymnasieskolor och vårdcentraler i fyra kommuner.  Skattebetalarna. Hämtad 2018-03-21: http://www.mynewsdesk.com/se/skattebetalarna/documents/mer-vaelfaerd-foer-varje-skattekrona-en-foerdjupad-granskning-av-aeldreboenden-gymnasieskolor-och-vaardcentraler-i-fyra-kommuner-76806

Sanandaji, Nima (2017). Jämställdhet – en klok affär. ECEPR

Sanandaji, Nima, (2017). Ny studie: Sverige rankas lågt i talangattraktion. Stockholms handelskammare. Hämtad 2018-02-08: https://www.chamber.se/nyheter/ny-studie-sverige-rankas-lagt-i.htm

Sanandaji, Nima (2017). Private Equity investeringar – nyckeln till industriell renässans. Hämtad 2017-11-29: https://www.svca.se/wp-content/uploads/2017/10/Private-Equity-investeringar-nyckeln-till-industriell-ren%C3%A4ssans.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Utveckla svensk utbildningsexport. Stockholms Handelskammare. Hämtad 2017-11-23: https://www.chamber.se/rapporter/utveckla-svensk-utbildningsexport.htm 

Sanandaji, Nima (2017). Samhällsförlusten av sjukskrivningar – och värdet av att fler går från sjukskrivning tillbaka till jobb. Skandia – Idéer för livet. Hämtad 2017-10-26: https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/skandia_ifl_samhallsforlusten-av-sjukskrivningar_locked_pages.pdf

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2017). The Geography of Europe’s Brain Business Jobs. ECEPR. Retrieved 2017-11-24: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2017/11/Brain_business_jobs_final.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Nödvändighetsföretagarna. Timbro. Hämtad 2018-02-09: https://timbro.se/arbetsmarknad/nodvandighetsforetagarna/

Sanandaji, Nima (2017). Vuxenutbildning nyckeln till integration. Utbildningsföretagen. Hämtad 2017-08-08: http://utbildningsforetagen.se/wp-content/uploads/2017/04/Vuxenutbildning_nyckeln_till_integration_3.pdf

Hök, Lena & Sanandaji, Nima (2017). Samhällsförlusten av skolmisslyckanden och värdet av att rädda fler i varje årskull. Skandia – Idéer för livet. Hämtad 2017-06-19: https://www.skandia.se/globalassets/pdf/om-skandia/hallbarhet/ideer-for-livet/samhallsforlusten-av-skolmisslyckande.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Fortsatta förluster i välfärden – en uppföljande studie av svenska sjukhus. ECEPR. Hämtad 2017-06-30: http://www.ecepr.org/f%C3%B6rluster-i-v%C3%A4lf%C3%A4rden/ECEPR-fortsattaforlusterivalfarden.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Etta eller nolla? – Fördelarna med IT väntar på att realiseras. IT&Telekomföretagen. Hämtad 2017-05-13: https://www.itotelekomforetagen.se/storage/ma/8f9c41a967e04a2898df387ac67387ff/3b13466632254ba88583a0ecd0359beb/pdf/9B0DFFEBC6B0016C8BD75B6BDBF71628E268838E/Rapport_etta_eller%20nolla_itot_WEBBVERSION.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Ofrivilligt passiva på arbetsmarknaden. ECEPR, februari 2017. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2017/02/ECEPR_REPORT_FEB17.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Mer välfärd för varje skattekrona – Dags att rikta fokus mot förlust i offentlig sektor. Skattebetalarna. Hämtad 2017-06-06: https://www.skattebetalarna.se/sites/default/files/forluster_i_valfarden_maj_2017_v72_0.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Oroväckande tecken. Företagarna, rapport 2017/1. Hämtad 2018-02-24: https://www.smaforetagarna.se/rapporter/ny-rapport-visar-orovackande-tecken-om-foretagandets-villkor-sverige/

Sanandaji, Nima (2016). Tio frågor om kvotering. Timbro, 2016-12-08. Hämtad 2017-03-04: http://timbro.se/arbetsmarknad/rapporter/10-fragor-om-kvotering

Sanandaji, Nima & Sahlgren Heller, Gabriel (2016). Friskolorna och PISA. ECEPR, oktober 2016. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2016/10/2061046-Rapport-Pisa-webb.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Lärlingsplan för framtiden – Så anpassar vi lärlingssystemet till de mindre och växande företagens villkor. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/rapport-larlingsplan-framtiden/

Sanandaji, Nima (2016). Stärk stockholmarnas valfrihet: En analys av kvaliteten i Stockholms äldreomsorg. Stockholms Handelskammares analys 2016-03. Hämtad 2017-06-12: https://www.chamber.se/cldocpart/4247.pdf

Sanandaji, Nima (2016). ”The paradox of over-education in a world fuelled by knowledge”. In Croft, James & Heller Sahlgren, Gabriel (2016). Steps forward, steps backward: What to make of the government’s plans for higher education market reform. Centre for the Study of Market Reform of Education, London, Research report 8, pp 83-95. Retrieved 2017-03-18: http://www.cmre.org.uk/sites/default/files/Steps%20Forward%20Steps%20Backward%20-%20FINAL.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Immaterial Value Creation In Europe. Netopia – Forum for the Digital Society, October 2016. Retrieved 2017-03-04: http://www.netopia.eu/wp-content/uploads/2016/10/Netopia-Report-Nima-Sanadaji-Immaterial-value-creation-in-Europe-1.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Ett lärlingssystem i världsklass – Så kan Sverige skapa ett lärlingssystem anpassat till mindre och växande företags villkor. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/ett-larlingssystem-varldsklass/

Sanandaji, Nima (2016). Förluster i välfärden – en studie av svenska sjukhus. ECEPR. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/f%C3%B6rluster-i-v%C3%A4lf%C3%A4rden/ECEPR-Forlusterivalfarden.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Vägen till industriell återhämtning. Rapport nr 3 i serien Renässans för industriell utveckling, Industriarbetsgivarna. Hämtad 2017-03-04: http://www.industriarbetsgivarna.se/storage/ma/696b6668209a4f75b55e69336c202170/c39f01151f7242018e4858391bb1a425/pdf/2BD8836C08304F45F287B554193930A3D9CE4BFA/V%C3%A4gen%20till%20industriell%20%C3%A5terh%C3%A4mtning_FINAL.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Vägen till nyindustrialisering: De svenska teknikföretagens transportbehov i globaliseringens tidevarv. Transportföretagen & Teknikföretagen, juni 2016. Hämtad 2017-03-04: https://www.teknikforetagen.se/globalassets/i-debatten/publikationer/transporter/vagen-till-nyindustrialisering.pdf

Sanandaji, Nima & Sahlgren Heller, Gabriel (2016). Reform av personaloptionsbeskattning – vägen till 12 000 fler entreprenörer. ECEPR, juni 2016. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-ECEPR.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Lärlingsplan för framtiden. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/rapport-larlingsplan-framtiden/

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Jakten på företagsamhet: Så kan Sverige hamna i topp. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15:  http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/jakten-pa-foretagsamhet/

Stockholms handelskammare (2016). Kriminalitet – Hot mot företagare i förorten. Brottsplats Stockholm, Rapport 2016:2. Hämtad 2018-02-07: https://www.chamber.se/cldocpart/3745.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Materialrevolutionen. Jernkontoret: Den svenska stålindustrins branschorganisation. Retrieved 2017-02-15: http://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/forskning/materialrevolutionen_nima-sanandaji.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Stockholm – Det nya Silicon Valley. Stockholms Handelskammare, rapport 2015:03. Hämtad 2017-05-01: https://www.chamber.se/…/stockholm-det-nya-silicon-valley-3.htm

Sanandaji, Nima (2015). Samhällsvärdet av immateriell egendom. Reforminstitutet. Hämtad 2017-05-01: http://www.reforminstitutet.se/wp/wp-content/uploads/2015/09/Samhallsvardet_Av_Immateriell_Egendom_Final.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Full fart framåt! – Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utveckling. Föreningen Svenskt Flyg. Hämtad 2017-02-15:  http://www.svensktflyg.se/wp-content/uploads/2015/04/full_fart_framat_flygets_betydelse_for_jobb_innovationer_och_lokal_utvecklingskraft.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Renässans för industriell utveckling och behovet av bättre kompetensförsörjning. Industryarbetsgivarna. Hämtad 2017-05-01: http://www.industriarbetsgivarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=12316f44-0a49-4078-bf29-471d35b169b7&FileName=renassans-for-industriell-utvecklig-2.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa: En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser. Skandia. Hämtad 2017-05-01: https://www.utanforskapetspris.se/Global/Rapporter/Rapport_psykisk_spread_ohalsa_ver150625.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Industriell utveckling – nyckeln till Sveriges framtida välstånd. Siemens: Rapport om samhällsnyttan med produktivitetsutveckling i svensk industri. Hämtad 2017-05-01: http://w3.siemens.se/home/se/sv/industry/produkter-och-losningar/smart-industri/Documents/Industriell_utveckling_Nyckeln_till_Sveriges_framtida_valstand.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Att skapa egna möjligheter: Hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen. Fores, ScandBook: Falun. Hämtad 2017-02-15:  http://fores.se/wp-content/uploads/2015/04/Webb-Att-skapa-egna-m%C3%B6jligheter.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Visstidsanställningsarnas betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Svenskt näringsliv, oktober 2015. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/visstidsanstallningarnas-betydelse-for-etablering-pa-arbetsmarkna_573710.html/BINARY/Visstidsanst%C3%A4llningarnas%20betydelse%20f%C3%B6r%20etablering%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden

Sanandaji, Nima (2015). Underskattade skatter – En undersökning av vad svenska folket tror om skatternas omfattning. Svenskt näringsliv, augusti 2015. Hämtad 2017-02-15: <https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/underskattade-skatterpdf_624362.html/BINARY/Underskattade%20skatter.pdf>

Feldman, Inna & Sanandaji, Nima & Hök, Lena (2015). Dyr samhällsnota för osunda levnadsvanor: En rapport om social hållbarhet med fokus på hälsa, riskfaktorer samt kostnader för arbetsgivare och samhälle. Skandia. Hämtad 2017-05-01: https://www.skandia.se/globalassets/skandia_rapport_dyr_samhallsnota.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Rena miljöer lyfter välfärden: En kunskapsgenomgång över betydelsen av rena miljöer i skola, vård och omsorg. Serviceentreprenörerna, Almega. Hämtad 2017-05-01: https://www.serviceforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=eae165bb-75f4-4318-b1e5-b75149452669&FileName=Nimas_rapport_2014_A.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Jämställdhet ur ett europeiskt perspektiv – jämförelse över andelen kvinnliga vd:ar. Sanandaji Consultancy. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2014/01/Kvinnliga_Chefer_Web2.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Kvinnors karriärer och arbetstid. Sanandaji Consultancy. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2014/11/91538_kvinnors-karri%C3%A4rer_webb.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Småföretagare – Sveriges hårdast arbetande grupp. Rapport 2014:4. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: https://issuu.com/smaforetagarna/docs/26007_smaforetag_rapport_low

Sanandaji, Nima (2014). Lokala reformer – före ett bättre kommunalt företagsklimat. Rapport 2014:03. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/lokala-reformer-fore-ett-battre-kommunalt-foretagsklimat/

Sanandaji, Nima (2014). Nyckeln till trygghet: en god start på arbetsmarknaden. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/arbetsmarknad/nyckeln-till-trygghet-en-god-start-pa-arbetsmarknaden/

Sanandaji, Nima (2014). Glesbygdsrapport – Fyra steg mot ett mer företagsamt EU. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15:  http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/glesbygdsrapport-fyra-steg-mot-ett-mer-foretagsamt-eu/

Sanandaji, Nima (2014). Kommuner som går mot strömmen. Småföretagarnas Riksförbund. Rapport 2014:1. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/kommuner-som-gar-mot-strommen-rapport-20141/

Sanandaji, Nima (2014). Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren. Reforminstitutet. Hämtad 2017-05-01: http://www.reforminstitutet.se/wp/wp-content/uploads/2014/08/Reforminstitutet-Ungas-inkomst%C3%B6kning-2014-08-20.pdf

Sanandaji, Nima (2014). IT-klustret i Uppsala en möjlighet för nya tillväxtföretag. Stockholms Handelskammare, analys 2014:03. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2015/02/ITklustret_Uppsala_juni2014.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Vägar till välfärdsinnovation: Hur ersättningsmodeller och impact bonds kan stimulera nytänkande och innovation i offentlig verksamhet. Vinnova, rapport VR 2014:01. Hämtad 2017-05-01: http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr_14_01.pdf

Lepomäki, Elina & Sanandaji, Nima (2013). The Equality Dilemma. Libera Papers. Retrieved  2017-05-01: http://www.libera.fi/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-19-The-Equality-Dilemma.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad. Hyresgästföreningen. Hämtad 2017-05-01: http://hurvibor.se/wp-content/uploads/Hyresrattens_betydelse_for_en-dynamisk_arbetsmarknad.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Kvartalstänkande i välfärden – Om bristande prioritering av äldreomsorgen. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/kvartalstankande_i_valfarden-final.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Vägen till regional konkurrenskraft Exemplet Östergötland: En rapport från TransportGruppen 2013. Transportföretagen. Hämtad 2017-05-01: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20regional%20konkurrenskraft.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Sverige – ett lockande land för talanger? En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/sverige-ett-lockande-landpdf_533288.html/BINARY/Sverige%20ett%20lockande%20land.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Visstidsanställningarnas betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/visstidsanstallningarnas-betydelse-for-etablering-pa-arbetsmarkna_573710.html/BINARY/Visstidsanst%C3%A4llningarnas%20betydelse%20f%C3%B6r%20etablering%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden

Sanandaji, Nima (2013). Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad. Hyresgästföreningen. Hämtad 2017-05-01: http://hurvibor.se/wp-content/uploads/Hyresrattens_betydelse_for_en-dynamisk_arbetsmarknad.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Vårdens entreprenörer. Svenskt näringsliv, mars 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/vardens-entreprenorerpdf_533397.html/BINARY/V%C3%A5rdens%20entrepren%C3%B6rer.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Sverige – ett lockande land för talanger? Svenskt näringsliv, februari 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/sverige-ett-lockande-landpdf_533288.html/BINARY/Sverige%20ett%20lockande%20land.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Äntligen ett lyft för kvinnors företagande i Sverige. Svenskt näringsliv, januari 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kvinnors-foretagande-och-valfarden_533320.html/BINARY/Kvinnors%20f%C3%B6retagande%20och%20v%C3%A4lf%C3%A4rden

Sanandaji, Nima (2012). Vägen till regional konkurrenskraft: Exemplet Östergötland. TransportGruppen. Hämtad 2017-02-15: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20konkurrenskraftiga%20st%C3%A4der.pdf

Sanandaji, Nima (2012). EU Direct Taxes. New Direction: The Foundation for European Reform. Retrieved 2017-05-01: https://www.slideshare.net/INSTITUTEsk/eu-direct-taxes-2012?smtNoRedir=1

Sanandaji, Nima (2012). The surprising ingredients of Swedish success – free markets and social cohesion. Institute of Economic Affairs, IEA Discussion Paper No. 41. Retrieved 2017-05-01: http://iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Sweden%20Paper.pdf

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2012). En arbetslinje för höginkomsttagare – Därför jobbar Sveriges höginkomsttagare ovanligt lite. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2012). Den innovativa vården. Vinnova, rapport VR 2012:10. Hämtad 2017-05-01: https://www.vinnova.se/contentassets/c66a60543edc43b883acdf3a451b3895/vr_12_10.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Kapitalvinstskatt, innovation och entreprenörskap. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-11: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/innovationsskatten-2012-02-16_532393.html/BINARY/Innovationsskatten%202012-02-16

Sanandaji, Nima (2012). Tjänsteinnovationer – för ökad konkurrenskraft. Almega. Hämtad 2017-05-11: https://www.almega.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ceba918c-2279-4c3f-8573-3d6206cc86b1&FileName=Tj%C3%A4nsteinnovatiner_f%C3%B6r_%C3%B6kad_ko_A.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Vägen till konkurrenskraftiga städer – om transportinfrastrukturens roll. TransportGruppen, Transportföretagen. Hämtad 2017-05-01: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20konkurrenskraftiga%20st%C3%A4der.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Försäkring – ett lyft för kvinnors företagande. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/forsakring-ett-lyft-for-kvinnors-foretagande_532460.html/BINARY/F%C3%B6rs%C3%A4kring%20-%20ett%20lyft%20f%C3%B6r%20kvinnors%20f%C3%B6retagande

Sanandaji, Nima (2012). Kampen om talangerna: En politik för ökad invandring av högkvalificerad arbetskraft. Svenskt näringsliv, april 2012. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kampen-om-talangerna-en-politik-for-okad-invandring_532572.html/BINARY/Kampen%20om%20talangerna%20-%20En%20politik%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20invandring

Sanandaji, Nima (2012). Socialförsäkring i förändring: Försäkring – ett lyft för kvinnors företagande. Svenskt näringsliv, mars 2012. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/forsakring-ett-lyft-for-kvinnors-foretagande_532460.html/BINARY/F%C3%B6rs%C3%A4kring%20-%20ett%20lyft%20f%C3%B6r%20kvinnors%20f%C3%B6retagande

Sanandaji, Nima (2012). Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/wp-content/uploads/2012/08/16163_SmaForetag_Reform_210x210_Low.pdf

Sanandaji, Nima (2011). Marginalskatter och företagande – Därför påverkas entreprenörer mer av höga skatter. Skattebetalarna.

Sanandaji, Nima (2011). Det är dynamiken, dumbom! – Sverige på Lafferkurvans topp. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2011). Tio arbetsveckor mer till 70 procent av lönen – om företagares arbetstid och inkomster. Företagarna. Hämtad 2017-05-01: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2011/tio-arbetsveckor-mer-till-70-procent-av-lonen/

Sanandaji, Nima (2011). Marginalskatter och företagande. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2011). Arbetslinjen på undantag – Dold arbetslöshet och förtidspension bland unga. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/arbetsmarknad/arbetslinjen-pa-undantag-dold-arbetsloshet-och-fortidspension-bland-unga/

Sanandaji, Nima (2011). Får fattiga lön för mödan? Vägen ut ur socialbidragsberoende enligt Cameron. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/valfard/far-fattiga-lon-modan-vagen-ut-ur-socialbidragsberoende-enligt-cameron/

Sanandaji, Nima (2011). Stockholm vs New York: Glastaket spricker! Svenskt näringsliv. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/glastaket-spricker_532118.html/BINARY/Glastaket%20spricker

Nordmark Nilsson, Anna-Stina & Sanandaji, Nima (2010). Sju argument för sänkta arbetsgivaravgifter. Företagarna.  Hämtad 2017-05-01: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2010/sju-argument-for-sankta-arbetsgivaravgifter/

Sanandaji, Nima (2010). Lär av Storbritannien – Så slipper Sverige bli som Storbritannien. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/lar-av-storbritannien.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Utförsbacken – Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/utforsbacken.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Dold kostnad – myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/dold-kostnad.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Företagarlinje eller arbetsmarknadsåtgärder? Företagarna.

Sanandaji, Nima (2010). Utpensionerade ungdomar: Glömda i debatten om socialförsäkringen? Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/utpensionerade-ungdomar.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Dolda skatter i fokus. Företagarna. Hämtad 2017-02-15: http://www.foretagarna.se/contentassets/9b46baa1f6c442b68bbfea80e10ca4cc/dolda-skatter-red.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Privata initiativ inom vården: Drivkrafter, inte motkrafter. Svenskt näringsliv, augusti 2010. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/privata-initiativ-inom-varden_531154.html/BINARY/Privata%20initiativ%20inom%20v%C3%A5rden

Sanandaji, Nima (2009). Integration och företagande. Företagarna.

Pihl, Christofer & Sanandaji, Nima (2009). Fem år utan arvs- och gåvoskatterna. Svenskt näringsliv, december 2009. Hämtad 2017-02-15:  https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/fem-ar-utan-arvs-och-gavoskatterna_530442.html/BINARY/Fem%20%C3%A5r%20utan%20arvs-%20och%20g%C3%A5voskatterna

Sanandaji, Nima (2009). Kommuner och underskott. Svenskt näringsliv, augusti 2009. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kommuner-och-underskott_530086.html/BINARY/Kommuner%20och%20underskott

Sanandaji, Nima (2009). Eastern and Central Europe – Second Wave of Reform and Success. European Enterprise Institute. EEI Policy Papers. Retrieved 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/EasternandCentralEurope.pdf

Sanandaji, Nima (2009). Immigrant Entrepreneurs for Europe. European Enterprise Institute. Retrieved 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/EEIbriefno12009.pdf

Pihl, Christofer & Sanandaji, Nima (2009). Five years with no inheritance and gift taxes. Svenskt näringsliv, December 2009. Retrieved 2017-02-19: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/five-years-with-no-inheritance-and-gift-taxes_532900.html/BINARY/Five%20years%20with%20no%20inheritance%20and%20gift%20taxes

Sanandaji, Nima (2009). Sänkta skatter bästa stimulansen. Munkhammar Advisory. Hämtad 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/SanktaSkatter.pdf

Sanandaji, Nima (2009). Att möta framtiden på rätt sätt? Sveriges ambitioner för infrastruktur. Stockholms Handelskammare, rapport 2009:1. Hämtad 2017-05-01: https://www.chamber.se/cldocpart/1388.pdf

Brandberg, Tomas & Sanandaji, Nima (2008). A scientific and ethical discussion regarding genetic modification of plants. Eudoxa.

Sanandaji, Nima (2008). Kreativitet och konkurrenskraft – en kritisk granskning av rådande teorier om urban utveckling. Stockholms Handelskammare, rapport 2008:02. Hämtad 2017-05-01: http://kulturekonomi.se/uploads/rapport_2008_2_urban_utveckling_web.pdf

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2008). Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA, och Schweiz. Villaägarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.villaagarna.se/Global/Dokument/Utredningar/2008/Internationella_flyttskatter.pdf

Munkhammar, Johnny & Sanandaji, Nima (2008). Finanskrisen – ett gigantiskt politikmisslyckande. Munkhammar Advisory. Hämtad 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/advisory/Publications/2302145a-df00-47df-9c84-4f526f5c59c9.pdf

Andersson, Patrik M & Sanandaji, Nima & Segerfeldt (2006). Välkommen till Sverige! – Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/integration/valkommen-till-sverige-om-politisk-snedvridning-kurslitteraturen-sfi-svenska-invandrare/

Munkhammar, Johnny & Sanandaji, Nima (2006). Allt utom det som fungerar: Regeringens åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/allt-utom-det-som-fungerar.pdf