In this report financed by Nordic Capital and published by ECEPR, Dr. Sanandaji and Prof. Stefan Fölster have mapped the knowledge-intensive businesses across Europe in detail. The report is titled “The Geography of Europe’s Brain Business Jobs” – and is perhaps the most extensive study of the European knowledge economy to date. It significantly advances our understanding of the geography of knowledge industries – and highlights their importance for future income and productivity growth in Europe. The report has received massive media coverage across a number of European countries.

Rapporten Ett lärlingssystem i världsklass, som Nima Sanandaji och Erik Sjölander skrivit för Småföretagarnas Riksförbund, förs en diskussion om vad Sverige kan lära från omvärlden vad gäller utformningen av ett välfungerande lärlingssystem. Författarna lyfter fram att de västeuropeiska länder som har utvecklade lärlingssystem också har lägre arbetslöshet bland unga och personer med utländsk bakgrund. Rapporten kan läsas här.

Rapporten Lärlingsplan för framtiden är den uppföljande rapport som Nima Sanandaji och Erik Sjölander skrivit för Småföretagarnas Riksförbund om behovet av ett företagarvänligt lärlingssystem. Baserat på en enkätundersökning bland företagare, och lärdomar från såväl omvärlden som Sverige, skissar författarna på hur det existerande lärlingssystemet kan förbättras. Rapporten kan läsas här.

Trygghet spelar en avgörande roll i människors liv, inte minst på arbetsmarknaden. Men hur uppnås trygghet när teknologiska förändringar, ökad specialisering och global konkurrens leder till att enskilda verksamheters förutsättningar snabbt kan förändras? Om det resonerar Nima Sanandaji i denna rapport.

“Som vi visar i en ny rapport spelar förutsättningarna för inträde på arbetsmarknaden en betydande roll i sammanhanget. Även något försenat inträde kan nämligen flera årtionden senare översättas till mindre trygghet och lägre inkomster för den enskilde.”

– Nima Sanandaji och Malin Sahlen i Arbetet (2014). “Lagstiftning är fel väg att skapa trygghet”, 2014-04-11 

Valrörelsen 2014 fokuserar på ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Den stora frågan är hur många ungdomar som lyckas komma i arbete. En dimension som ofta glöms bort är inkomstutvecklingen för de unga som är i arbete.

I denna analys för Reforminstitutet jämför Nima Sanandaji och Stefan Fölster löneutveckligen för unga i Sverige och andra utvecklade ekonomier. Det visar sig att svenska ungdomar upplevde 2 gånger snabbare löneutveckling än i andra rika OECD-länder mellan 2004-2011. Under återhämtningen från finanskrisen var ungas löneutveckling i Sverige hela 5 gånger snabbare än snittet för rika OECD-länder.

“Ungdomars inkomster fortsatte att öka i Sverige under finanskrisen, medan de stagnerade eller rentav sjönk i andra utvecklade ekonomier. I det genomsnittliga rika OECD-landet steg ungas inkomstnivå med 3 procent mellan 2008 och 2011. Sverige upplevde, näst efter Sydkorea, den bästa utvecklingen. Ungdomars inkomster ökade nämligen med drygt 15 procent i Sverige. Det kan jämföras med 18 procent i Sydkorea, 10 procent i Finland, 6 procent i oljerika Norge och 4 procent i Tyskland. I USA ökade 18-25 åringars inkomster med enbart 3 procent, medan den sjönk i bland annat Island och Nederländerna.”

– Nima Sanandaji och Stefan Fölster i Göteborgs-Posten (2014). “Svenska ungdomars inkomster ökar mest”, 2014-08-22.

Omfattande kritik framförs idag mot visstidsanställningar. I en forskningsgenomgång visar Nima Sanandaji att kritiken på många sätt är missledande. Visst är det så att en grupp upplever svårigheter att gå från tidsbegränsade till fasta jobb. Men problemet för denna grupp är svårigheten att komma in i fast arbete. Visstidsanställningar fungerar som porten in till arbetsmarknaden, och ökar framtida jobbmöjligheter. Rapporten kan laddas ned här.

“Vägen till en fast anställning går ibland via flera olika tidsbegränsade anställningar, varvade med perioder av arbetslöshet. Det är perioderna av arbetslöshet som försvårar etableringen på arbetsmarknaden, medan möjligheterna till tidsbegränsad anställning ökar chansen att komma i arbete.”

– Nima Sanandaji i Sydsvenskan (2013). “Tyvärr vill starka politiska krafter stänga snarare än öppna portarna till anställning”, 2013-11-21

I många fall kan personer som lever på socialbidrag hamna i en svår situation, där det inte lönar sig för dem att gå från bidrag till arbete. I denna rapport för Timbro visar Nima Sanandaji på hur detta kan leda till att ekonomisk och social fattigdom permanenteras. Rapporten diskuterar behovet av en reform där personer som lever på socialbidrag och får en arbetsinkomst alltid ska tjäna på att arbeta, det vill säga att bidraget inte ska minska med 100% av inkomsten. Kort efter att rapporten kom in tog Centern och Moderaterna direkt inspiration av den, och alliansregeringen sjösatte precis denna reform. Även socialdemokraterna uttryckte stöd för reformidén. Själva rapporten kan laddas ned här. 

“Istället för att socialbidraget minskar en krona för varje krona som arbetsinkomsten ökar med kan den minska med exempelvis 70 öre. Även den som bara arbetar någon dag, eller några timmar, per vecka kan därmed öka sin levnadsstandard, få kontakt med samhället och bygga upp arbetsmarknadserfarenhet.”

– Nima Sanandaji i Svenska Dagbladet (2011). “Vi kan lagstifta bort fattigdomen – låt Storbritannien visa vägen”, 2011-06-06.

Att unga som är friska nog att arbeta förtidspensioneras medför höga kostnader för samhället både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv. Beroendet kan nämligen utvecklas till en permanent fattigdomsfälla. I denna rapport för Timbro diskuterar Nima Sanandaji hur felkonstruerade offentliga system låser fast unga i dold arbetslöshet. Rapporten kan laddas ned här.

 “Han låter onekligen mer som Anders Borg 1991 än Anders Borg 2011 – så varför skulle finansministern lyssna? […] Det här handlar inte om den gamla konflikten mellan en reinfeldtsk pragmatism och mer marknadsliberala moderater. Nima Sanandaji vill helst av allt tala välfärd. Han har en idé om hur man skulle kunna sänka skatten samtidigt som man stärker välfärden, och på köpet helt ta initiativet från socialdemokraterna. Höj bidragen till funktionshindrade! […] – Problemet i dag är att de som verkligen inte kan jobba – personer med allvarliga fysiska och psykiska funktionshinder – delar ersättningssystem med dem som verkligen borde jobba. På så sätt döms de till ett oundvikligt liv i fattigdom.”

Fokus (2011). “Idétorka i bunkern”, 2011-02-25.

Alliansregeringen har kritiserat tidigare socialdemokratiska regeringar för att fokusera för mycket på kostsamma, och ofta ineffektiva, arbetsmarknadsåtgärder snarare än förbättrat företagsklimat. Finns inte risken för att Alliansen själva upprepar samma politik? Denna fråga diskuteras i denna rapport, som Nima Sanandaji skrivit för Företagarna.

Rapporten finns tillgänglig på Företagarnas hemsida.

“Företagarna vill med denna rapport ge underlag till beslutsfattare som så ofta reflexmässigt börjar tala och besluta om åtgärder när det handlar om arbetslöshet. Vi vill därför flytta fokus i debatten till att istället handla om faktiskt jobbskapande åtgärder, till exempel hur får vi fler att starta företag. Vad får företagare att anställa fler? Hur gör vi det enklare och mer lönsamt att driva företag?”

– Företagarnas hemsida.

En central målsättning för Alliansregeringen har varit att minska det omfattande utanförskapet på grund av sjukskrivning och förtidspension i Sverige. Trots att sjuktalen i allmänhet minskat kraftigt ökar andelen unga som i praktiken förtidspensioneras bort från arbetsmarknaden. I denna rapport belyser Nima Sanandaji att denna politik i grunden bygger på att dölja utanförskapet bland unga. Rapporten kan laddas ned från Timbros hemsida.

“Att nära 70 000 unga personer har förtidspensionerats ur arbetsmarknaden innebär inte bara att samhället går miste om dessa personers potential, utan också att de enskilda individerna hamnar i en permanent social och ekonomisk fattigdom.”

– Nima Sanandaji och Thomas Idergard, dåvarande ansvarig för välfärdsprogram vid Timbro, i Aftonbladet (2010). “Sjukförsäkringen är för generös – fortfarande”, 2010-02-22.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen satsade på arbetsmarknadspolitisk åtgärd efter arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att lösa ungdomsarbetslösheten. Detta trots att forskning och offentliga utvärderingar tydligt visade att miljardsatsningarna var ineffektiva. Unga som deltog i arbetsmarknadsåtgärder passiviserades snarare än kom i arbete, och praktikplatserna som de upptog trängde undan riktiga arbeten. Det framförde Nima Sanandaji och Johnny Munkhammar i denna rapport för Timbro.

 “Om inte tio år av omfattande offentliga åtgärder för unga har fungerat borde den som verkligen vill lösa problemet göra annat. Till exempel lära av de som lyckas. När totalt 146 000 ungdomar i dag står utanför arbetsmarknaden i Sverige, hur skulle då de nu föreslagna 1 000 plusjobben för unga kunna lösa problemet?”

– Nima Sanandaji och Johnny Munkhammar, dåvarande programansvarig vid Timbro, i Barometern (2006). “Varför bara det som inte fungerar, Nuder?”, 2006-10-05.

Boken du håller i din hand är väldigt viktig. Jag känner att jag måste börja med att påpeka det”.
Så skriver Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister, om boken “Utanförskapets Pris”. Boken, som Nima Sanandaji författat tillsammans med Ingvar Nilsson, Anders Wadeskog och Lena Hök, handlar om hur riktade insatser kan minska risken för framtida utanförskap.

“Att Sveriges två största partier vill ha mindre klasser är lovvärt, men tyvärr inte den lösning som ger störst effekt. Förebyggande satsningar, som införs på ett evidensbaserat sätt och kontinuerligt utvärderas, är en betydligt mer effektiv strategi. Det handlar om program som verkligen kan främja barnens livschanser. Därmed kan de också skapa omfattande samhällsekonomiska vinster på sikt.”

– Nima Sanandaji, Sven Bremberg, Anna Sarkadi och Lena Hök i Svenska Dagbladet (2014). “Både S och M har fel lösning för skolan”, 2014-08-16.